Over buroboaz!

Buroboaz wil meebouwen aan gezonde levens, vanuit de overtuiging dat God de bron van ons leven is. We doen dat door te coachen op de diverse niveaus van hoofd, hart en handen. Buroboaz is erop gericht om kinderen belangrijke levensvaardigheden en ervaringen op te laten doen op het gebied van denken, doen en ervaren.

 

Onze missie: investeren in jonge mensen en hen laten ervaren dat ze, als geliefde kinderen van God, mogen groeien en stralen. Daarmee gaat het over veel meer dan sociale vaardigheden, hoewel dit zeker een onderdeel is. We zetten in op het versterken van identiteit, van waaruit andere belangrijke zaken voortvloeien. In nauwe samenwerking met ouders willen we met kinderen op zoek gaan naar dromen, mogelijkheden en kwaliteiten.

 

Door middel van cursussen en trainingen biedt buroboaz hiervoor concrete handvatten.  Daarbij richten we ons in de eerste plaats niet op problematiek, maar versterken en bekrachtigen we vooral wat er in aanleg en potentie is. Daarnaast kunnen de cursussen bijdragen aan probleemverheldering of –vermindering.

 

Door een aantrekkelijk aanbod in kleine groepen, een speelse aanpak en een persoonlijke manier van werken zien we kinderen groeien in ontspannen veerkracht. In een sfeer van vrijheid, uitproberen, respect en mildheid willen we aanreiken en ontmoeten, waarbij we ook onszelf als trainers laten zien en kennen.

 

'groeien en stralen'; uitleg van ons logo

Buroboaz wil met haar cursusaanbod mede investeren in 'stevige bomen' die
geworteld zijn in de waarheid. Onder de bescherming van God, op tijd hun vrucht dragend (Psalm 1) om zo te zijn als 'stralende sterren' in de wereld van vandaag (Filippenzen 2 vers 15).